Scientific Online Resource System

Social Medicine

Проучване и анализ за приложимост на критерии за регулация на броя на аптеките във фармацевтичното законодателство

Хр. Бургазлиев, И. Гетов, E. Христов, Зл. Димитрова

Abstract

Критериите за издаване на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптекатa могат да бъдат демографски и географски. През 2010 г. съдът на Европейския съюз ясно изрази становището си по отношение на положителните ефекти от регулирането на броя на аптеките. Приблизително 98% от гражданите на ЕС могат да достигнат до най-близката аптека в рамките на 30 мин. Аптеките са с работно време по-дълго от това на другите здравни заведения. Чрез удълженото работно време гарантират непрекъснат достъп на пациентите до медицински услуги. Фармацевтите са ключови професионалисти в областта на здравеопазването и аптеките в Европа и играят важна
роля за повишаване на нивото на здравеопазването и превенцията на заболяванията.

Keywords

retail sale of medicinal products, criteria for regulation of the number of pharmacies, Pharmaceutical Group of the European Union, PGEU, economic challenges for the pharmacies, access to pharmaceutical care

Full Text


References

С. Фоглер, Д. Артс, К. Хабл, Австрийски институт по здравеопазване, Фармацията в Европа. Поуки от дерегулацията – изследване на конкретни случаи, Виена, м. февруари 2006 г.

Фармацевтичната организация на Европейския съюз http//www.pgu.eu
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3%2F4.2144

Refbacks

Font Size


|