Scientific Online Resource System

Social Medicine

Резултати от проведената в България гражданска консултация за готовността и отговора в случай на епидемии и пандемии (първо съобщение)

В. Димитрова, A. Kурчатова, T. Георгиева, A. Минкова, E. Насева, M. Kожухарова

Abstract

Готовността за епидемия и пандемия и прилагането на ответни мерки зависят в голяма степен от общественото възприятие за риск, добрата комуникация и доверието към здравните власти. Проведена е Гражданска консултация с цел да се проучи мнението на гражданите по четири теми, свързани с готовността и мерките за отговор при епидемии и пандемии. Резултатите показват, че гражданите имат необходимост от повече здравна информация, дават приоритет на сигурността за здравето пред личната свобода и подкрепят задължителните мерки при епидемии. С най-голямо
доверие се приема информацията от личния лекар и компетентните европейски и национални здравни органи, a предпочитаните канали за получаването ѝ са телевизията и държавните медии.

Keywords

project ASSET, citizen consultation, preparedness and response, epidemic, pandemic

Full Text


References

Бурдийо Пиер, Общественото мнение не съществува. В: Критика и Хуманизъм, бр. 2, 1991, с. 167-174.

Димитрова Д., Медицинско осигуряване на населението при зика вирусна инфекция – вируснa инфекция с масови медицински загуби. Обща медицина, бр. 2, 2016, стр. 59-64.

Национален план на Р България за готовност за грипна пандемия. ІІI редактирано издание. НЦЗПБ, МЗ, София, 2013.

Страшните вируси – поглед от близо, споделени мнения (информационна брошура по проекта АСЕТ), 2016.

Фотев Г., Г. Димитров, П. Бояджиева и съавт., Европейско изследване на ценностите, 2008. //bsa-bg.org/documents/evs_2008_press_release.pdf

Fishkin James. When the People Speak. Deliberative Democracy and Public Consultation. Oxford University Press, 2009.

Haukeland John. Can citizens be included in epidemic preparedness and response? Yes, and they demand to be. The International Emergency Management Society Newsletter, 2016, issue 28. http://tiems.info/images/TIEMS2016NewsletterRegularNovemberver1.pdf

Implementation of the International Health Regulations (2005). Report of the Review Committee on the Functioning of the International Health Regulations (2005) in relation to Pandemic (H1N1). WHO, 2009.

Key changes to pandemic plans by Member States of the WHO European Region based on lessons learnt from the 2009 pandemic. WHO, 2012.

Technical report pandemic influenza preparedness in the EU/EEA. ECDC, Stockholm, 2007.

WHO Outbreak communication guidelines. WHO/CDS/2005.28.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.4079

Refbacks

Font Size


|