Scientific Online Resource System

Social Medicine

Болнична фармация и поява и развитие на клиничната фармация в САЩ

Зл. Димитрова, И. Гетов, E. Христов, Ст. Георгиев, K. Aндреевска, В. Маджаров, С. Oгнянов, Хр. Бургазлиев, Цв. Делийски, K. Цолова

Abstract

Идеята за клиничната фармация се появява с развитието на съвременните модерни болници в САЩ през 20-те години на XX в. в средите на болничните фармацевти, които са малцинствена група в своята професия и работят в сянката на своите многобройни колеги от откритите аптеки. Предвождани от прозорливи и активни лидери като Харви Уайтни, Доналд Франке, Доналд Броди и др., болничните фармацевти първи формулират идеята за клиничната фармация, която ще доминира фармацевтичната професия в края на ХХ в. С развитието на клиничната фармация възникват новите концепции за фармацевтични грижи и за контрол на лекарствената терапия на пациентите, които са
движещите сили в аптечната практика на ХХI в.

Keywords

clinical pharmacy, pharmaceutical care, medication therapy management (MTM)

Full Text


References

Gregory Higby, From compounding to caring: an abridged history of American pharmacy. In Pharmaceutical care, ed. by C. Knowlton and R. Penna, Bethwsda, MD: ASHP, 2003,23

Charles E. Rosenberg,The Care of Strangers:The Rise of America`s Hospital System, Baltimore, MD: Jhon Hopkins University Press, 1987, 5-7

George Griffenhagen, 150 Years of Caring: A Pictorial History of the AmericanPharmaceutical Association, Washington, DC: APHA, 2002, 55

Glenn Sonnedecker, comp., Kremers and Urdang`s History of Pharmacy, Madison, WI: AIHP, 1976, 208

R. Elenbaas and D. Worthen, eds, Clinical pharmacy in the United States: transformation of a profession, Lenexa KS: American College of Clinical Pharmacy, 2009, 14

George Griffenhagen, 150 Years of Caring, 55

Dennis B. Worthen, Heroes of pharmacy: professional leadership in times of change, Washington,DC:APHA, 2008, 226-227

An overview of the 20th century, In Pharm in history, v.51, 2009, 4, 152-153

Източник №8 – стр. 3 и 56 10. Източник № 8 – стр. 16

Източник №8 – стр. 227 12. Източник №8 стр. – 106-107

Източник №8 – стр. 21 14. Източник №8 – стр. 20

Източник №8 – стр. 108 16. Източник №8 – стр. 109

Източник №8 – стр. 31 18. Източник №8 – стр. 39

Robert A. Boerki and L.V. Vottero, Ethical Responsibility in Pharmacy

Източник №19 – стр. 46 21. Източник №19 – стр. 75

Източник №19 – стр. 173 23. Източник №19 – стр. 163-164

Charles D. Hepler, Reflections on clinical pharmacy: the contribution of pharmaceutical care to clinical pharmacy, 148

Jeanine K. Mount, Pharmacy's social movement at the TURN of the century: introduction to pharmaceutical care symposium, v.43, 2000, 2&3, 68

B.M. Bluml, Definition of the medication therapy management: development of professionwide consensus, J of the American Pharmacists Association, v.45, 2005, 566-572
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2-3.4118

Refbacks

Font Size


|