Scientific Online Resource System

Social Medicine

Нормативна рамка на партньорствата за обществено здраве в общините

П. Kирова

Abstract

Съвременните модели на здравеопазване идентифицират ролята на местните органи на управление като ключов фактор за общественото здраве. Целта на настоящото изследване е да се оценят нормативно регламентираните възможности на общините в Република България за изграждане на партньорства на местно ниво, насочени към детерминантите на здравето.

Keywords

municipalities, partnership, public health

Full Text


References

A Conceptual Framework For action on the Social Determinants of Health. WHO, Geneva, 2010. Accessible in Internet at http://www. who.int.

Southampton City Council plan 2013-2016. www.southampton.gov.uk.

Charlottesville City Council Vision - 2025. http://www.charlottesville.org.

Edinburgh`s joint health improvement plan 2008 - 2011. http://www.edinburgh.co.uk. S. Macintyre, Inequalities in health in Scotland. 2007

Marmot, M. Fair Society, Healthy Lives: Strategic Review of Health Inequalities in England, 2010. http://www.marmotreview.org.

The Health and Social Care Act 2012. http://www.dh.gov.uk/publications

Hunter D.J., N. Fulop, M. Warner. From `Health of the Nation` to `Our Healthier Nation`. 2000, WHO. http://www.euro.who.int.

The health of the nation: a strategy for health in England, Secretary of State for Health, 1992. http://www.dh.gov.uk/publications.

Jowell, T. Public health strategy launched to tackle root causes of illhealth. London, 7 July 1997. http://www.coi.gov.uk.

Healthy Lives, Healthy People: Our strategy for public health in England, Presented to Parliament by the Secretary of State for Health by Command of Her Majesty. http://www.official-documents.gov.uk
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i4.4468

Refbacks

Font Size


|