Scientific Online Resource System

Social Medicine

110 години от рождението на Емилиян Станев (1907-1979 г.)

П. Цонов

Abstract

Навършват се 110 години от рождението на големия български писател Емилиян Станев. Той ни е оставил разкази, повести и романи, притежаващи философски и психологически дълбини. Те носят светло присъствие в света на всичко живо в контекста на първичната природна красота и потребността от извоюване на възможното човешко щастие. Това е неповторимо одухотворено
и се противопоставя на пошлостта, на ниските човешки
страсти, на разрушителното действие на войните, на пов-
ратните моменти от българската история.
Не са много оцелелите записки в дневниците на големия бъл-
гарски писател. Те са твърде лични. Откровенията му носят знаците на терзания и вътрешни борби на един възвишен дух. Предлагаме на читателите на сп. „Социална медицина` кратки откъси от книгата „Емилиян Станев. Дневници от различни години`, издателство „ЛиК`, 2003 г., 166 с.

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i4.4477

Refbacks

Font Size


|