Scientific Online Resource System

Social Medicine

„Историята на академичното медицинско образо вание в България`

M. Георгиев

Abstract

Излезе от печат книга на проф. д-р Минчо Георгиев „Историята
на академичното медицинско образо вание в България`, посветена на 100-годишнината на Медицинския университет - София. В книгата читателите ще могат да проследят процесите по
създаването, развитието и укрепването на Медицинския универ-
ситет през годините, както и ролята на водещите фигури в развитието на медицинското образование и наука. Предлагаме кратък откъс от авторския очерк на проф. Минчо Георгиев, в който се предлага оригинална интерпретация на историческото значение на Медицинска академия от 1972 г. под ръководството на акад. Атанас Малеев.

списание "Социална медицина"

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i4.4479

Refbacks

Font Size


|