Scientific Online Resource System

Social Medicine

„ДИСКРИМИНАЦИОННИ ПРОЯВИ СПРЯМО ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ“ Представен от проф. д.ик.н. Пенка Найденова

Пенка Найденова

Abstract

Представените статии в сборника представляват неподправен интерес. Те заслужават по-нататък да бъдат препрочетени, защото способстват да се осъзнаят уврежданията от дискриминацията във всичките ѝ форми и специално върху възрастното население. И така да го подготвят за самозащита, отбрана и протест. Това е население с активност, с ресурси от трудов капацитет и опит, от знания и културен живот, от желание още да подпомагат децата си и развитието. Дискриминацията не трябва да е пречка на активното и здравословно остаряване и това трябва да осъзнаят и младите поколения, и управленските органи. Това е посланието на разглеждания сборник и на неговите автори.


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2.6729

Refbacks

Font Size


|