Scientific Online Resource System

Social Medicine

Feldsher education and practice in Bulgaria

Petar Tsonov

Keywords

Feldsher

Full Text


References

Бочев З. АБВ на здравното дело в България, С.Извест. на Гл.ДНЗ 1943, 256 с.

Милев Е., М.Георгиева, Чуждестранно военномедицинско участие в България по време на Балканската война, СМ, 2010, № 1, 39-40 с.

Тонев С, Военномедицинско дело, История на българската медицина, 135-156 с., том 1, изд. “Летера“, 2009
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v27i3.7577

Refbacks

Font Size


|