Scientific Online Resource System

Social Medicine

ECHI - здравни индикатори на Европейската общност

Й. Aрнаудов

Full Text


References

За пълното описание на всички индикатори, включително методите на събиране на данни и изчисление вижте

следната литература на сайта на www.echim.org:

Part I: Implementation of European Health Indicators – First Years (2012, editors: THL)

Part II: ECHI indicator development and documentation (2012, editors: RIVM)

Part III: ECHIM Pilot Data Collection, Analyses and Dissemination (2012, editors: RKI)
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3.971

Refbacks

Font Size


|