Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

1965

Vol 4 (1965): Св. I

Заглавие "Експериментални и клинични проучвания". От 1965 г. излиза под заглавие "Scripta Scientifica Medica".

1964

Vol 3 (1964): Fasc. II

Заглавие "Clinical Problems". От 1965 г. излиза под заглавие "Scripta Scientifica Medica".

Vol 3 (1964): Fasc. I

Заглавие "Experimental Investigations". От 1965 г. излиза под заглавие "Scripta Scientifica Medica".

1963

Vol 2 (1963): Св. II

Заглавие "Клинични проучвания". От 1965 г. излиза под заглавие "Scripta Scientifica Medica".

Vol 2 (1963): Св. I

Заглавие "Медико-биологични изследвания". От 1965 г. излиза под заглавие "Scripta Scientifica Medica".

1962

Vol 1 (1962): Св. II

Заглавие "Клинико-диагностични и терапевтични проучвания". От 1965 г. излиза под заглавие "Scripta Scientifica Medica".

Vol 1 (1962): Св. I

Заглавие "Експериментални фармако-патофизиологични изследвания". От 1965 г. излиза под заглавие "Scripta Scientifica Medica".

126 - 132 of 132 Items     << < 1 2 3 4 5 6 

Font Size


|