Scientific Online Resource System

Varna Medical Forum

Adaptation For Practice The Midwife Profession In Hospital Conditions

Svetlana Radeva, Lora Georgieva

Abstract

The medical institutions for hospital care and the management of health care in them are critically dependent on the number, skills, continuous adaptation and motivation of people working in them. The process of adapting to the conditions of the hospital working environment is of great importance for successfully mastering of the skills related to the provision of hospital obstetric care, and for accepting the responsibilities in practicing the profession. The problem with the adaptation of qualified health care professionals - midwives to hospital practice is extremely topical, given the scarcity of labor resources, staff turnover and heavy workload. Especially significant is the problem of the adaptation of newly graduated midwives and their inability to adapt to hospital structures.


Keywords

adaptation, midwife, responsibilities, hospital, work environment

Full Text


References

Генев С., Петрова З. Управление на финансовите ресурси в здравната система на България. Здравна икономика и мениджмънт, 2014.

Грива Хр., Салчев П., Атанасов П., Кундурджиев Т., Дикова К. Анализ на състоянието и проблемите на функционирането на общинските МБАЛ и причините за закриването им. София, 2007.

Иванова П. Развитие на мотивационни мерки в здравната организация. Ст. Загора, 2009.

Кисенова Р.Х. К проблеме исследования факторов адаптации личности.. Новосибирск: НГПУ, 2003.

Кряжева И.К. Социально-психологические аспекты адаптации личности. Комплексное изучение человека и формирование всесторонне развитой личности. Москве. 1973; 1 (4).

Сурчева Ж. Трудовата мотивация- обзор върху някой теоретични постановки. Исторически бележки, съдържателни теории за трудовата мотивация, личностен подход и подход свързан с емоционалната диспозиция. МУ-София, 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/vmf.v7i0.6090

Refbacks

Font Size


|