Scientific Online Resource System

Научни трудове – Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Фaктopи, влияeщи въpху eнepгeтичнaтa и eкoлoгичнa eфeктивнocт нa кopaбитe

Росен Aтанасов

Abstract

В представената работа е направен обзорен преглед на ратифицираните международни документи относно намаляването на емисиите на парникови газове. включително отнасящи се за корабоплаването. Разгледани са двата основни фактора за подобряването на енергийната и екологична ефективност - разход на гориво и конверсионен коефициент. Направени са изчисления на Energy Efficiency Design Index EEOI в реална работна среда. Установена е зависимост между скоростта на кораба и разхода на гориво.

Full Text


References

Resolution MERC, 212 (63). 2012 Guidelines on the Method of Calculation of the Attained Energy Efficiency Design Index (EEDI) for New Ships (Електронен ресурс - Режим на достъп 15.07.14.

Resolution MERC, 213 (63), 2012 Guidelines for the Development of a Ship Energy Efficiency Management plan (SEENP) [Електронен ресурс], Режим на достъп 15.07.14.

Resolution MERC, 203 (62), Amendments to the Annex of the Protocol of 1997. To Amend the International Convention for the Prevention of pollution from Ships, 1973, As Modified by the Protocol of 1978 relating Thereto [Електронен ресурс] Режим на достъп 15.07.14.

Barry Rogliano Salles (BRS) (2012). Shipping and shipbuilding markets. Annual Review, 2012.

D. C.Velocity, "Slow steam ahead", www.dcvelocity.com 5, March, 2012.

McCarthy, L. (2012), Containership Fleet Slows Speeds 13% over a year to an average 14.9 knots. Lloyd's List, April.

McCarthy, L. (2012), Maersk to Super - Slow Steam on the Europe - Asia Containership Loops. Lloyd's List, April.

Stopford, M., 2009, Maritime Economics, Third edition, London.

HIS Fairplay Daily News: "More Box Ship Idling seen", London, 1 February, 2012.

Cheaitou, A. and Cariou, P. (2011). Containership speed and fleet size optimization with semielastic demand: an application to Northern Europe-South America Trade. IAME Conference, 2011, 25-28 October.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/scnvna.v32i0.4504

Refbacks

Font Size


|