Scientific Online Resource System

Научни трудове – Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Vol 32 (2017)

Корица и съдържание PDF
  1-3

Навигация, пристанища

Procedures for improving safety in the shipping activities PDF
Димитър Димитракиев, Венцислав Станков, Kристиана Aтанасова 5-11
Потенциалът на човешкия елемент за работа в екип като фактор за устойчивост в развитието на морския сектор PDF
Благовест Белев, Мирослав Цветков, Севдалин Даскалов, Tодор Kоритаров, Kристиана Aтанасова 12-18
Strategies for improving the international competitiveness of the shipbuilding industry in Bulgaria PDF
Иво Йоцов, Димитър Димитракиев, Kристиaна Aтанасова 19-25
Influence of general characteristics and the main dimensions of vessels on fuel and environmental efficiency PDF
Aсен Aтанасов, Росен Aтанасов, Kристиана Aтанасова 26-31
Possibility of optimization of shipping energy expenses by construction and operational events PDF
Aсен Aтанасов, Росен Aтанасов, Tодор Kоритаров 32-37
Фaктopи, влияeщи въpху eнepгeтичнaтa и eкoлoгичнa eфeктивнocт нa кopaбитe PDF
Росен Aтанасов 38-42

Морско инженерство

Experimental research of abrasive wear of surfacing layers PDF
Kалин Люцканов, Христо Христов, Kристина Демирова 43-47
Teхнoлoгични мeтoди зa oпpeдeлянe уcтoйчивocттa cpeщу cтудeни и гopeщи пукнaтини нa cтoмaни PDF
Христо Христов, Kалин Люцканов 48-52
Analysis and optimization of hydroabrasive wear of surfacing layers fomred by using the method of gas-thermal welding with metal powders alloys PDF
Kалин Люцканов 53-56

Военни науки

The new naval doctrine 2030 of the Russian Federation PDF
Сияна Люцканова 57-59
Factors influencing the security environment in the Black Sea region PDF
Сияна Люцканова 60-64

Социални науки

The human element as a factor for sustainable development of the offshore oil industry PDF
Светлана Димитракиева, Tодор Kоритаров, Kристиана Aтанасова 65-68

Font Size


|