Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

 
Issue Title
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Стандарти по здравни грижи - приоритет на съвременното сестринство Abstract   PDF (Bulgarian)
Силвия Борисова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Грижи и психотерапевтичен подход на медицинската сестра към пациентите с муковисцидоза Abstract   PDF (Bulgarian)
Ст. Янчева, M. Нанкова, С. Борисова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Възможности за участие на медицинските сестри в здравната политика, насочена към оптимизиране на дългосрочните грижи за възрастни и лица с увреждания Abstract   PDF (Bulgarian)
Aнна Георгиева, Станислава Павлова, Мариана Димитрова, Веселина Василева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Инструментариум за прилагане на сестринска диагноза Abstract   PDF (Bulgarian)
Силвия Борисова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Ролята на медицинската сестра за oбезпечаване на профилактични здравни грижи в ранна детска възраст Abstract   PDF (Bulgarian)
Галина Петрова, Aлександра Здравеска
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Взаимовръзка и влияние на професионалния стрес върху текучеството на медицинските сестри Abstract   PDF (Bulgarian)
Мариана Димитрова, Веселина Василева, Aнна Георгиева, Станислава Павлова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Контрол на болката при пациенти с онкологични заболявания Abstract   PDF (Bulgarian)
Мария Добрева, Христина Иванова, Радостина Жечева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Самооценката на студентите и практикуващите медицински сестри относно теоретичната им подготовка за получаване на информирано съгласие от пациентите Abstract   PDF (Bulgarian)
Aнна Георгиева, Мариана Димитрова, Станислава Павлова, Веселина Василева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Модел на акушерски профилактичен център приноси на самостоятелна акушерска дейност Abstract   PDF (Bulgarian)
Христина Генчева, Радостина Жечева, Мария Добрева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Мнението на лекари акушер-гинеколози от град варна относно половата хигиена на момичетата Abstract   PDF (Bulgarian)
Р. Лалева, В. Димитрова, Сл. Илиева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Роля на акушерката при профилактика на преждевременното раждане Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Димитрова, С. Илиева, Р. Лалева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Нагласи на студентите в специалност „акушерка` за работа в интензивно неонатологично отделение Abstract   PDF (Bulgarian)
С. Илиева, Р. Лалева, В. Димитрова
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Промоция на здравето на работното място като учебна дисциплина в Медицински университет - Плевен Abstract   PDF (Bulgarian)
Стела Георгиева
 
2017: Първа национална конференция “OБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ – ГЛОБАЛЕН ПРИОРИТЕТ В НАУКАТА И ПРАКТИКАТА” 9-10 юни 2017 г. Cover and contents Abstract   PDF (Bulgarian)
Cover and contents Cover and contents
 
2020: Fourth National Conference оn Sleep Medicine with International Participation 150 Years of the Paraskeva Nikolau Donation Hospital, Varna Abstract   PDF
Georgi Marinov
 
2021: International Interdisciplinary Virtual Meeting “Alumni Club and Friends”. Book of Proceedings A Combined Form Of Eating Disorder During Pregnancy – A Case Report Abstract   PDF
Darina Naydenova, Dimitar Marinov
 
2018: Second Varna Conference Of E-Learning And Knowledge Management A MODULE FOR DEVELOPING LINGUISTIC COMPETENCE AND PERFORMANCE IN BULGARIAN ON BLACKBOARD Abstract   PDF
VESELINA NYAGOLOVA, SEVDA HRISTOVA, VALENTINA SIMEONOVA
 
2017: FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria A POSITIVE AND PRACTICAL APPROACH TO ASSIGN PROJECT TASKS IN ENGLISH AT TERTIARY LEVEL Abstract   PDF
Vanya Ivanova, Gergana Petkova
 
2023: Proceedings from Fourth International Conference Nursing care – a contribution to the quality of life. June 9-10, 2023 A STUDY OF THE HEALTH AWARENESS OF PATIENTS OF CHILDBEARING AGE REGARDING REPRODUCTIVE HEALTH Abstract   PDF
Teodora Evtimova, Teodora Todorova
 
2023: Proceedings from Fourth International Conference Nursing care – a contribution to the quality of life. June 9-10, 2023 Abstracts Abstract   PDF
Editorial Team
 
2023: Proceedings from Fourth International Conference Nursing care – a contribution to the quality of life. June 9-10, 2023 ACTIVITIES OF THE NURSE DURING HEMOTRANSFUSION Abstract   PDF
Milena Milkova
 
2021: International Interdisciplinary Virtual Meeting “Alumni Club and Friends”. Book of Proceedings Acute Unilateral Vestibulopathy Abstract   PDF
Augusto Pietro Casani
 
2021: International Interdisciplinary Virtual Meeting “Alumni Club and Friends”. Book of Proceedings Additive digital technologies in contemporary dental medicine. A review Abstract   PDF
Stefan Rangelov
 
2021: International Interdisciplinary Virtual Meeting “Alumni Club and Friends”. Book of Proceedings Antihypertensive Therapy Volume Reduction Following Dietary Consultation And The Establishment Of An Adequate Nutritional Intake Abstract   PDF
Tatyana Mateva, Ivan Enev, Boyko Matev
 
2021: International Interdisciplinary Virtual Meeting “Alumni Club and Friends”. Book of Proceedings Application Of Digital Technologies In The Pharmaceutical Sector Abstract   PDF
Galina Petrova, Velichka Andonova
 
76 - 100 of 399 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Font Size