Scientific Online Resource System

Social Medicine

Vol 24, No 2 (2016)

списание "Социална медицина" PDF
  i-iii

Accents

Актуални данни, свързани с наркотици в България за 2014 г. PDF
списание Социална медицина 2

Healthcare policy

Европейски доклад за наркотиците - 2016 г. PDF
списание Социална медицина 3-10
Коментар върху Европейския доклад за наркотиците - 2016 г. PDF
M. Василев 10-11

Social medicine

Нови психоактивни вещества PDF
Й. Стойнева 12-13
Превенция на употребата на наркотични вещества в България PDF
A. Банчева 14-16
Лечение във връзка с употребата на наркотици в България PDF
A. Панайотов 16-17
Смъртност, свързана с употребата на наркотици PDF
Г. Шопов 18-19
Изследване за алкохолната употреба при юноши PDF
Ю. Маринова 19

Epidemiology

Тромбоза на порталната вена - клинични случаи и подходи в лечението в условията на медицинската практика PDF
И. Василевски, В. Михайлов, И. Tакоров, Ц. Луканова, M. Симонова, Н. Владов 20-24

Healthcare management

Връзка между психосоциалните интервенции и ефективността на програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти PDF
Цв. Tърпоманова, Цв. Райчева 25-28
Управление на качеството на здравните услуги с мениджърския инстументариум на ISO 9001:2008 и цикъла на Deming PDF
M. Пенков 28-31
Удовлетвореност от работата на кинезитерапевта - едно съвременно изследване
Г. Ненова, П. Манчева, T. Kостадинова 31-34

Informatics

Изграждане и поддържане на публична информационна система в областта на наркотиците в България PDF
M. Василев 35-37
Възможности за въвеждане и разширено използване на електронни визити (e-detailing) във фармацевтичния маркетинг PDF
Ст. Балкански, Н. Kръстева, И. Гетова 38-40

Economics

Разходи за здраве от джоба на домакинствата в България (първо съобщение) PDF
Б. Ивков, П. Попиванов, Д. Драганов, З. Tонева 41-44

History of Medicine

Българската медицина в Средновековието PDF
M. Георгиев 45-48

Culture and medicine

Латински сентенции PDF
Латински сентенции Социална медицина 13
От Редколегията на сп. „Социална медицина` PDF
Oт Редколегията на сп. Oт Редколегията на сп. „Социална медицина” 37

New books

Добри практики за оценка на здравни технологии PDF
T. Веков, П. Салчев, Сл. Джамбазов 34
Програма СИНДИ преди и сега PDF
Г. Цолова 34

Font Size


|