Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

2023: Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование. Сборник с доклади

Сборник с доклади от 10-ата международна научна конференция 2023. Том I PDF
  1-302
Сборник с доклади от 10-ата международна научна конференция 2023. Том II PDF
  1-280

Font Size